– Thời gian và phương thức bảo hành:

* 48 tháng (4 năm) với gỗ tự nhiên Óc Chó; 12 tháng (1 năm) với gỗ công nghiệp An Cường và phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

* Thời gian bảo hành được tính từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu.

* Trong thời gian bảo hành, bên B sẽ sửa chữa hoặc thay thế những hư hỏng về kỹ thuật cho bên A và bảo hành tại địa điểm lắp đặt hàng của bên A.

– Điều kiện không được bảo hành:

* Sản phẩm hư hỏng do lỗi của bên A gây ra do vô tình hay cố ý.

* Sản phẩm hư hỏng do nguyên nhân như môi trường, tai nạn, thiên tai, hoả hoạn, hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng.

* Sản phẩm hư hỏng do đặt trên tổ mối hoặc được đặt chung các sản phẩm khác đang bị mối mọt.

* Sản phẩm hư hỏng do mặt sản phẩm tiếp xúc với axit, xút và các hoá chất tẩy rửa ăn mòn khác.

* Sản phẩm hư hỏng do sử dụng không đúng chức năng và sử dụng vượt trọng tải cho phép khi thiết kế.

* Sản phẩm hư hỏng do bên A vận chuyển, tự ý thay đổi, sửa chữa kết cấu sản phẩm.