– Miễn phí vận chuyển, lắp đặt tại nội thành Hà Nội

– Vận chuyển, lắp đặt ngoại tính chi phí tùy thuộc từng địa điểm