+ Đợt 1: Bên mua tạm ứng cho bên bán 60% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền: ……………………… ngay sau khi ký hợp đồng.

+ Đợt 2: Bên mua tạm ứng cho bên bán 20% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là: ……………………… ngay sau khi bên mua nghiệm thu đầy đủ 100% sản phẩm thô tại xưởng của bên bán.

+ Đợt 3: Bên mua thanh toán nốt số tiền còn lại ngay sau khi bên bán lắp đặt xong và nghiệm thu bàn giao công trình.

– Hồ sơ thanh, quyết toán bao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng 

+ Bảng quyết toán giá trị hoàn thành

+ Giấy đề nghị thanh toán

+ Cam kết bảo hành sản phẩm

Thời gian thanh quyết toán trong vòng 10 ngày kể từ khi bên bán hoàn thiện đầy đủ hồ sơ thanh toán và gửi bên mua file cứng, file mềm gửi qua mail…………………………..