– Tư vấn vật liệu phù hợp với mức đầu tư

– Báo giá chi phí thi công

– Khảo sát hiện trạng, kích thước thực tế

– Ký kết hợp đồng thi công

– Tạm ứng lần 1

– Thống nhất mẫu mã: Mã gỗ, mã da, nỉ….

– Tiến hành sản xuất tại xưởng

– Nghiệm thu sản phẩm tại xưởng

– Tạm ứng lần 2

– Vận chuyển, Lắp đặt tại công trình

– Nghiệm thu sản phẩm tại công trình

– Tính toán lại giá trị hợp đồng theo khối lượng thi công thực tế

– Thanh quyết toán hợp đồng

– Hoàn thành công việc.